There is/There are

Konstrukcja there is/there are wprowadza do zdania nową informację o tym, co się znajduje w danym miejscu:

np.

  • There is a book on the table. (Książka leży na stole.)

Zdania twierdzące

Dla rzeczowników w liczbie pojedynczej:

There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania

Przykłady:

There is an apple in the fridge. – W lodówce jest jabłko.

There is a table in the room. – W pokoju znajduje się stół.

Konstrukcja dla rzeczowników które są w liczbie mnogiej:

There + are + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania

Przykłady:

There are five apples in the fridge. – W lodówce jest pięć jabłek.

There are ten tables in the room. – W pokoju znajduje się pięć stołów.

WAŻNE!

 Wskazywany przez nas obiekt/przedmiot zawsze jest nieokreślony. Innymi słowy, jeśli jest to rzeczownik w liczbie pojedynczej to musimy przed nim postawić przedimek nieokreślony a/an.
Natomiast miejsce, w którym wskazywany przez nas obiekt się znajduje, zawsze jest określone i musimy przed nim postawić przedimek określony the.
 np.
 There is a blackboard  in the classroom. → W klasie znajduje się tablica.

Często, jeśli wskazywany przez nas obiekt jest w liczbie mnogiej, to może pojawić się przed nim słówko some (trochę, kilka).

 There are some chairs in the classroom.
Chyba, że znamy dokładną ilość tych przedmiotów, wtedy podajemy ich liczbę np.
There are twenty chairs in the classroom.

 

Zdania pytające

Chcąc utworzyć pytanie przy użyciu konstrukcji „there is” i „there are” należy zastosować inwersję (szyk przestawny).

Przykłady:

Is there an apple in the fridge. – Czy w lodówce jest jabłko?

Is there a table in the room. – Czy w pokoju znajduje się stół?

Are there five apples in the fridge. – Czy w lodówce jest pięć jabłek?

Are there ten tables in the room. – Czy w pokoju znajduje się pięć stołów?

Jeżeli pytamy się ogólnie o jakieś przedmioty w liczbie mnogiej, ale nie wiemy ile ich dokładnie jest, to wtedy przed nazwą przedmiotu umieszczamy any.

np. Are there any tables in my room?

Zdania przeczące

Aby utworzyć zdanie przeczące z użyciem konstrukcji „there is” i „there are” należy dodać słówko „not” po „is” albo „are”.

Przykłady:

There is not/isn’t an apple in the fridge. – W lodówce nie ma jabłka.

There is not/isn’t a table in the room. – W pokoju nie znajduje się stół.

There are not/aren’t five apples in the fridge. – W lodówce nie ma pięciu jabłek.

There are not/aren’t ten tables in the room. – W pokoju nie ma pięciu stołów.

Jeśli nie znamy konkretnej liczby przedmiotów, o których mówimy to w zdaniu przeczącym musimy przed ich nazwą postawić any.

np. There aren’t any tables in my bedroom.

(Źródło: http://www.angielski-kursy.pl/uk/lekcja-24-konstrukcja-there-is-i-there-are/; http://www.engbook.pl/unit/70

Reklamy