Present Continuous

Opis czasu
Czasu Present Continuous używamy jeśli mówimy o:

  • czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich – możemy powiedzieć, że w tej chwili czytamy książkę albo uczymy się angielskiego, często w tych zdaniach na koniec piszemy „now” (teraz) albo „at the moment” (w tej chwili), np.   I am swimming now.
  • stanach chwilowych, np.
    I’m staying in a hotel until I find a new flat. – Zostaję w hotelu dopóki nie znajdę nowego mieszkania.
  • Zaplanowanej od pewnego czasu czynności, np.
    I’m going to the cinema tonight. – Idę do kina dzisiaj wieczorem.

Fragment ze strony: Present Continuous – Czasy teraźniejsze http://www.angielski.nauczaj.com/czasy-terazniejsze/present-continuous.php#ixzz3jpG22J9u

Zdania twierdzące
Szyk zdania twierdzącego wygląda następująco:

Podmiot + „to be” (w odpowiedniej formie) + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
np.
np. I + am + eating + cheese now.
(Jem ser.)

Forma „to be” zależy od podmiotu/osoby:

– I am = I’m
– you are = you’re
– he/she/it is = he’s/she’s/it’s
– we are – we’re
– they are = they’re

Zdania przeczące
Szyk zdania przeczącego wygląda następująco:

Podmiot + „to be” (w odpowiedniej formie) + not + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
np.
I + am + not + eating + cheese now.
(Nie jem sera.)

Forma „to be” zależy od podmiotu:

– I am not
– you/we/they are not = aren’t
– he/she/it is not = isn’t

Zdania pytające
Szyk zdania przeczącego to inwersja, czyli zamiana miejscami podmiotu z czasownikiem „to be” w odpowiedniej formie:

„To be” (w odpowiedniej formie) + podmiot + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania?
np.
Are+ you + eating + cheese now?
(Czy jesz teraz ser?)

Forma „to be” zależy od podmiotu:
– I am not
– you/we/they are not = aren’t
– he/she/it is not = isn’t

Typowe okoliczniki czasu
now (teraz), at the moment (w tej chwili), at present (obecnie).

Przykłady zdań
I’m going home. – Idę do domu.
Greg’s going to the cinema with Pauline on Friday. – Greg idzie do kina z Pauliną w piątek. (to zdanie dotyczy przyszłości, ustalonego spotkania)
I’m not watching TV at the moment. – Nie oglądam TV w tej chwili.
Susan’s not reading a book. – Susan nie czyta książki.

Źródło (http://www.angielski.nauczaj.com/czasy-terazniejsze/present-continuous.php)

Reklamy